Tuiranpuisto

Tuiranpuistoon rakennettiin 1900-luvun alussa puurakennusten korttelin muodostama kaupunginsairaala. Aluetta täydennettiin myöhemmin rakentamalla hermosairaala sekä synnytyssairaala.

Tuiranpuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Selvityksessä tarkasteltiin alueen ja sen rakennusten historiaa ja nykytilaa.