POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄRAKENNUS

Korjaussuunnittelu

  • Oulu 2011–2013
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-1
  • Laajuustiedot: 2758 brm2

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päärakennuksen julkisivu- ja vesikattokorjaus. AA-vaativuusluokan pää- ja arkkitehtisuunnittelu sisälsi suunnitelmat rakennuksen ulkovaipan peruskorjaukseen ja pintakäsittelytöihin.

Oulun Linnankadulla sijaitseva aluehallintaviraston päärakennus on rakennettu vuosina 1887–1890 alkujaan kuvernöörin residenssiksi. Rakennuksen ovat suunnitelleet yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdit Ludvik Isak Lindqvist ja Johan Jacob Ahrenberg. Ulkoasu on säilynyt lähes muuttumattomana valmistumisesta asti, mutta sisätiloissa on tapahtunut vuosien varrella suuria muutoksia.

Entisen Oulun lääninhallituksen kortteli on kulttuurihistoriallisesti Oulun merkittävimpiä alueita. Rakennukset ovat osa niin kutsuttua Oulun vanhaa monumentaaliaukiota, joka on mukana museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi arvioitujen rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) luettelossa. Päärakennus on Pohjois-Suomen merkittävimpiä arvorakennuksia edustaen meillä harvinaista palatsirakentamista.