Opiskelija-asuntola Domus Botnica

Päärakennuksen peruskorjaus ja uuden asuntolasiiven rakentaminen, AA-vaativuusluokan pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2012-2014, Oulu.

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus: asuin-/asuntolarakennus.

Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja vihitty virallisesti käyttöön 1.2.1959. Oulun ja Pohjois-Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntola. Rakennuttaja toimi Oulun Korkeakouluseura. Toteutuksen mahdollisti varainkeruuhanke ”Operaatio Lohkare”.

Pohjoissuomalaisille arkkitehdeille suunnatun arkkitehtikilpailun voittajiksi ja suunnittelijoiksi valittiin arkkitehdit Niilo Mattila ja Kalevi Lankinen.

Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) listattuun Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen.

Rakennusten laajuustiedot: peruskorjattu asuinrakennus 3573 brm2, uudisrakennus 889 brm2.