TYRNÄVÄN KIRKKO

Korjaussuunnittelu, rakennushistoriaselvitys

  • Tyrnävä 2008–2009, 2018–2020
  • Rakennuksen suojelumerkintä: skr-1, kirkkolain nojalla suojeltu rakennus
  • Laajuustiedot: 670 m2
  • Tilaaja: Tyrnävän seurakunta

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu kirkon peruskorjaustöihin. Vuonna 2008–2009 kirkon kuoriosa ja lehteri peruskorjattiin sekä urut uusittiin. Vuosina 2019–2020 suunniteltiin kirkon ulkovaipan peruskorjaustyö, joka sisälsi muun muassa hirsirunkoon, ala- ja yläpohjaan, ullakkotiloihin sekä taloteknisiin järjestelmiin kohdistuvia toimenpiteitä.

Tyrnävän seurakunnan toimeksiannosta laaditussa rakennushistoriaselvityksessä vuonna 2018 selvitettiin ensisijaisesti kohteen rakennushistoriaa, mutta myös käyttöhistoriaa sekä rakennuksen ympäristön kehittymistä. Rakennushistoriaselvitystä voidaan hyödyntää Tyrnävän kirkon tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa. Selvitys tarjoaa taustatiedot Tyrnävän kirkon tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon, kohteen arvojen ja ominaispiirteiden määrittelyyn sekä korjausrakentamisen tai mahdollisen täydennysrakentamisen suunnitteluun.

Uusgotiikan tyylisuuntaa edustava kirkkorakennus on päätytornillinen pitkäkirkko, jonka pitkillä sivuilla on lyhyet ja leveät ristivarret. Sen torni on nelipäätyinen ja jyrkkään 8-kulmaiseen kartiohuippuun päättyvä. Kirkon runkohuone ja siihen liittyvät ristivarret ovat harjakattoisia ja runkohuonetta matalampi sakastiosa taitteisella aumakatolla katettu.

Tyrnävän kirkko rakennettiin vuosina 1872–1881 Tyrnävän kappeliseurakunnan käyttöön. Kirkko sijaitsee Tyrnävän kirkonkylällä Kirkkotien ja Muhostien risteyksessä. Kirkon suunnitteli lääninarkkitehti F.W. Lüchou vuonna 1871. Tontin osalta voimassa oleva asemakaava on Kirkonseudun asemakaava vuodelta 2009. Kaavassa kirkko on suojeltu merkinnällä srk-1 ja kirkon tontti on merkitty YK/s eli kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Rakennus on suojeltu myös kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla. Kirkko on maakunnallisesti (MRKY2015) merkittävä kohde ja se sijaitsee Tyrnävän raitin maakunnallisesti merkittävällä alueella.