TUIRANPUISTO

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2017
  • Suojelumerkintä: s-2 ja s-5. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
  • Laajuustiedot: puistoalue noin 9,5 ha, rakennukset yhteensä noin 5200 m2
  • Tilaaja: Oulun kaupunki

Oulun kaupungin toimeksiannosta laaditussa rakennushistoriaselvityksessä tarkastellaan Tuiranpuiston rakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheita sekä puiston muutoshistoriaa. Tuiranpuisto toimi yli sata vuotta Oulun kaupungin sairaala-alueena sekä samanaikaisesti kaupunkilaisten virkistysalueena.

Oulun kaupunginsairaala oli aikakaudelle tyypillinen paviljonkisairaala, jossa terveellisellä luontoympäristöllä nähtiin olevan merkittävä parantava vaikutus. Vuosina 1900-1926 rakennetut sairaalarakennukset edustavat kolmen aikakauden tyylikerrostumaa uusrenessanssista, jugendiin ja uusklassisismiin.

Sairaalarakennuksen lisäksi Tuiranpuistossa on säilynyt useita apu- ja asuinrakennuksia sekä paviljonkisairaaloille tyypillisiä puistoreittejä ja puutarhoja. Tuiranpuiston rakennukset ovat asemakaavalla suojeltuja ja alue on osa Oulujoen suistoalueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

Linkki rakennushistoriaselvitykseen.