PYHÄN KOLMINAISUUDEN KIRKKO

Uudisrakennus

  • Kempele 1991–1993
  • Laajuustiedot: 983 brm2
  • Tilaaja: Kempeleen seurakunta

Kempeleen Pyhän kolminaisuuden kirkko valmistui vuonna 1993 arkkitehti Jorma Tepon laatiman suunnitelman pohjalta. Toimistomme voitti vuonna 1990 järjestetyn kutsukilpailun ehdotuksella, joka toteutusvaiheessa käännettiin peilikuvaksi. Kirkon moderni muotokieli ja erityisesti sen avara kuoritila herättivät valmistuessaan huomiota. Ylhäältä kirkkosaliin lankeava luonnonvalo ja taiteilija Pekka Jauhiaisen lasimaalaukset ovat merkittävä osa kirkon arkkitehtuuria.

Pyhän kolminaisuuden kirkko sijaitsee Kempeleen keskustaajamassa, jossa se yhdessä vanhan 1600-luvun puukirkon ja Kirkonmäen hautausmaan kanssa muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön.