PUU-RAKSILA

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2022
  • Tilaaja: Oulun kaupunki

Oulun kaupungin toimeksiannosta tehty Oulun Puu-Raksilan rakennushistoriaselvitys laadittiin alueen kaavoitustyön perusselvitykseksi. Puu-Raksilan alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), jonka ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1924.

Puistomainen alue on rakentunut pääosin 1920–1940-luvuilla. Puutaloalueella sijaitsee enimmäkseen yksityisomistuksessa olevia asuinrakennuksia, joiden kerrosluvut vaihtelevat yhdestä kahteen. Rakennukset olivat pääasiassa paikallisten rakennusmestarien suunnittelemia. Lähes puolet toteutuneista suunnitelmista oli rakennusmestari Kyösti Kunnaksen käsialaa. Alueen merkittävin rakennuttaja oli alikonemestari Iivari Salminen, joka tilasi suunnitelmia paitsi Kunnakselta myös muilta suunnittelijoilta.

Nykyisin alueella on 75 tonttia, joilla sijaitsee 75 päärakennusta ja 81 talousrakennusta. Rakennushistoriaselvitys koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on alueen kehitys-, rakennus- ja käyttöhistorian sisältävä rakennushistoriaselvitys. Toisessa osassa ovat tonttikohtaiset liitteet, jotka sisältävät tonttikohtaiset ominaispiirteet, muutokset, nykytilainventoinnin sekä säilyneisyyden arvioinnin.