OULUN YLIOPISTO, LINNANMAAN PÄÄKAMPUS

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2020
  • Laajuustiedot: 688 kem2
  • Tilaaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöjen toimeksiannosta laaditussa rakennushistoriaselvityksessä tarkastellaan Oulussa Linnanmaan kaupunginosassa sijaitsevaa Oulun yliopiston Linnanmaan kampusta. Toimeksiantoon sisältyvät Linnanmaan pääkampus, kasvitieteellisen puutarhan kasvihuone- ja kasvimuseorakennukset sekä Oulun normaalikoulun harjoittelukoulut. Rakennushistoriaselvityksessä selvitetään kohteen rakennushistoriaa, käyttöhistoriaa sekä rakennuspaikan asemakaavahistoriaa.

Linnanmaan pääkampus on rakennettu kymmenessä osassa vuosien 1971–2004 aikana. Ensimmäinen 1960-luvun järjestelmäarkkitehtuuria edustava osa valmistui vuonna 1973. Rakennuskokonaisuus on koko käyttöhistoriansa ajan ollut Oulun yliopiston käytössä.

Oulun yliopiston Linnanmaan kampus on lisätty vuonna 2017 Suomen Docomomolistalle, jolla on tällä hetkellä 90 suomalaista modernin arkkitehtuurin kohdetta ympäri Suomea. Linnanmaan kampus on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 – päivitysinventoinnissa ja Oulun yliopiston kaikki rakennusvaiheet kuuluvat maakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen.