OULUN UIMAHALLI

Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys

  • Oulu 2019
  • Laajuustiedot: 12376 kem2
  • Tilaaja: Oulun Tilapalvelut

Selvitys on laadittu Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen toimeksiannosta ja siinä tar­kastellaan vuonna 1974 valmistuneen Oulun uimahallin ominaispiirteitä sekä historiaa. Rakennuksen ominaispiireiden selvitys on tyypillistä rakennushistoriaselvitystä kevy­empi. Siihen kootaan tietoa, jota voidaan ottaa lain edellyttämällä tavalla huomioon kohteen korjaus- ja muutostyössä. Selvityksen perusteella suunnittelulle voidaan aset­taa myös tavoitteita, jotka koskevat esimerkiksi rakennuksen säilytettäviä osia ja koko­naisuuksia.

Oulun uimahalli oli valmistuessaan vuonna 1974 Raksilan liikuntapuiston ensimmäinen rakennus. Sen palveluihin kuuluvat allasosastojen lisäksi kuntosali, liikuntasali, ju­do- ja nyrkkeilysali sekä saunaosasto. Kaksikerroksisen rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevat kahvio, toimisto- ja kokoustilat sekä liikuntaneuvontapiste.

Arkkitehtitoimisto Risto Harjun alkuperäinen suunnitelma noudatti 1960-luvun jär­jestelmäarkkitehtuurin periaatteita, joissa korostuivat rakenteellisuus ja modulaarinen suhdejärjestelmä. Myöhemmät laajennukset ovat pehmentäneet rakennuksen muo­tokieltä, mutta säilyttäneet sen ympäröivään rakennuskantaan liittyvän punatiilisen olemuksen.