OULUN TORINRANTA

Kaavoitushistoriaselvitys

  • Oulu 2012
  • Rakennuksen suojelumerkintä: Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009)
  • Tilaaja: Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin teknisen keskuksen asemakaavoituksen toimeksiannosta laaditussa kaavahistoriaselvityksessä tarkastellaan Oulun torinrannan alueen asemakaavoituk­sellista ja toiminnallista kehitystä. Alue on ollut yksi Pohjois-Suomen tärkeimmistä kaupan keskuksista vuosisatojen ajan. Torinranta kuuluu valtakunnallisesti merkit­täviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Alueen rakennukset ovat valmistuneet pääsääntöisesti Oulun vuoden 1882 palon jälkeen.