Kirkkokatu 14 Kuva: Anna Niemelä

OULUN KLUBITALO

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2006
  • Laajuustiedot: 5343 kem2
  • Tilaaja: Klubitalo Oy

Klubitalo Oy:n toimeksiannosta tehdyssä rakennushistoriaselvityksessä on tarkasteltu Oulun kaupungin toisessa kaupunginosassa sijaitsevan ns. Klubitalon historiaa ja rakennusvaiheita. Rakennushistoriaselvitys on laadittu perusselvityksenä asemakaavoituksen, rakennussuunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Selvitys koostuu korttelin kaavahistoriasta sekä Klubitalon rakentamisesta ja myöhemmistä muutos- ja laajennusvaiheista.

Rakennus on valmistunut 1960 ja sen on suunnitellut helsinkiläinen arkkitehti Veikko Malmio. Klubitalo edustaa 60-luvun vaihteessa syntynyttä Oulun keskustan tornitalorakentamista, joka keskittyy Hallituskadun ja Kaupunginojan varteen ja rakennus hyvin ylläpidettynä omaa merkittävää käyttöarvoa. Sen lukuisat muutokset liike-, toimisto- ja asuinhuoneistotiloissa osoittavat rakennuksen soveltuvan rakenteiltaan ja tiloiltaan joustavasti muuttuviin tarpeisiin.