Oulun keskustan kivikasarmit

1950-luvun tyyppikasarmiksi muodostunut kolmikerroksinen, betonirunkoinen, rapattu ja satulakattoinen lamellitalo kehitettiin ratkaisemaan sodan jälkeisten varuskuntien puutteellisia majoitusoloja. Kasarmityypin esikuvat olivat 1930-luvun Saksassa, jossa suosittiin tehokasta keskuskäytäväratkaisua. Rakennuksen mitoitettiin siten, että niihin voitiin sijoittaa 280 miehen varusmiesyksikkö varusteineen.

Kasarmityypin suunnittelussa keskeinen henkilö oli sotilasuralla everstin arvoon edennyt arkkitehti Vilho Noko.  Kun Noko myöhemmin Puolustushallinnon rakennustoimiston suunnitteluosaston päällikkönä organisoi varuskuntien muuton kaupunkien keskustoista korpivaruskuntiin, uusi kasarmityyppi yleistyi eri puolilla maata.

Oulun keskustan entisellä varuskunta-alueella on neljä Nokon kasarmia. Niistä ensimmäinen valmistui vuonna 1951 ja kaksi viimeistä vuonna 1954. Kasarmit on muutettu siviilikäyttöön 2000-luvun alussa, pian Oulun varuskunnan lakkauttamisen jälkeen. Niiden sisätilat on uudistettu ajanmukaisten toimistokonseptien mukaisiksi ja ne toimivat nykyisin pääasiassa valtionhallinnon yksiköiden toimitiloina. Oulun keskustan kivikasarmit on suojeltu asemakaavassa merkinnällä Sr-2.

Oulun kivikasarmien rakennushistoriaselvityksen tilaajana toimi Senaatti-kiinteistöt ja se valmistui keväällä 2022.