OULUN KESKUSTAN KIVIKASARMIT

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2022
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-2
  • Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin neljän Oulun keskustan kasarmille vuosina 1951–1954 valmistuneen kivikasarmin rakennushistoriaa ja nykytilaa. Kasarmit K6, K7 ja K8 toimivat useiden eri joukko-osastojen majoitustiloina. Kasarmi K5 oli ensisijaisesti esikuntarakennus.

1950-luvun tyyppikasarmiksi muodostunut kolmikerroksinen, rapattu ja satulakattoinen lamellitalo kehitettiin ratkaisemaan sodan jälkeisten varuskuntien puutteellisia majoitusoloja. Kasarmityypin suunnittelussa keskeinen henkilö oli sotilastaustainen arkkitehti Vilho Noko, jonka mukaan kasarmityyppi sai nimensä.

Kasarmit muutettiin siviilikäyttöön 2000-luvun alussa, pian Oulun varuskunnan lakkauttamisen jälkeen. Ne toimivat nykyisin pääasiassa eri valtionhallinnon yksiköiden toimitiloina. Kasarmien sisätilat on uudistettu 2000-luvun toimistokonseptien mukaisiksi ja niihin on lisätty muun muassa teräs-lasi-rakenteisia porrashuoneita.

Linkki rakennushistoriaselvitykseen.