OPISKELIJA-ASUNTOLA DOMUS BOTNICA

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2008, 2011
  • Rakennuksen suojelumerkintä: arvotettu
  • Laajuustiedot: 3573 brm2
  • Tilaaja: Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS)

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön toimeksiannosta laaditussa rakennushistoriallisessa selvityksessä tarkastellaan Oulun kaupungin Koskikeskuksen kaupunginosassa sijaitsevaa, vuonna 1958 valmistunutta Domus Botnicaa, joka oli Oulun ja Pohjois-Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntola. Selvitys koostuu Koskikeskuksen alueen kehityshistoriasta, Oulun korkeakouluseuran ja Domus Botnica-säätiön historiasta, asuntolan perustamisen ja rakentamisen historiasta sekä asuntolara­kennuksen inventointiosuudesta ja säilyneisyystutkimuksesta. Selvitystä täydentää runsas ku­vamateriaali sekä asuntolarakennuksen suunnittelijoiden arkkitehtien Niilo Mattilan ja Kalevi Lankisen lyhyet esittelyt.

Asuntolarakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) listattuun Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen. Rakennuttajana toimi Oulun Korkeakouluseura ja toteutuksen mahdollisti varainkeruuhanke ”Operaatio Lohkare”. Pohjoissuomalaisille arkkitehdeille suunnatun arkkitehtikilpailun voittajiksi ja rakennuksen suunnittelijoiksi valittiin arkkitehdit Niilo Mattila ja Kalevi Lankinen.