OJAKATU 2

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2018
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-1
  • Laajuustiedot: 519 kem2
  • Tilaaja: Pohjois-Suomen Messut ry

Pohjois-Suomen Messut ry:n vuonna 2018 tilaama, omistamansa toimistotalon Ojakatu 2:n rakennushistoriaselvitys asemakaavamuutoksen ja rakennuksen korjausten perusselvitykseksi.

Ojakadun ja Aleksanterinkadun kulmassa oleva rakennus sijaitsee Oulun kaupungin kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävässä ympäristössä. Korttelin kaikki rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja samoin naapurikorttelien rakennukset Rantakadun varressa ja Aleksanterinkadun toisella puolella. Rakennus liittyy Rantakadun 1880-luvulla rakennettuun puu- ja kivirakennusten korttelikokonaisuuteen ja Ojakadun puolella Kaupunginojan puistovyöhykkeeseen. Se sijaitsee Oulujoen valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja kuuluu osana Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen (Museoviraston luokitus RKY 2009).