MAIKKULAN YLÄKOULU

Korjaussuunnittelu

  • Oulu 2020–2023
  • Rakennuksen suojelumerkintä: Rakennus kuuluu Maikkulanraitin maakunnallisesti merkittävään rakennetun ympäristön alueeseen (MRKY2015)
  • Laajuustiedot: 3970 kem2
  • Tilaaja: Oulun kaupunki / Oulun tilapalvelut

Maikkulan yläkoulun peruskorjaus, jonka yhteydessä tehtiin kiinteistöön tarvittavat rakenne- ja talotekniset korjaukset, sekä parannettiin yhtenäiskoulun toimintaedellytyksiä ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden tarpeisiin.

Vuonna 1991 valmistunut Maikkulan yläkoulu edustaa Oulun koulun arkkitehtuurisuuntausta ja sen on alkujaan suunnitellut Oulun Studio Arkkitehdit, arkkitehti Matti Karhula ja projektiarkkitehtinä Reino Rinne. Se kuuluu Maikkulanraitin maakunnallisesti merkittävään rakennetun ympäristön alueeseen (MRKY2015).