MAIKKULAN ALAKOULU

Korjaussuunnittelu

  • Oulu 2020–
  • Rakennuksen suojelumerkintä: Rakennus kuuluu Maikkulanraitin maakunnallisesti merkittävään rakennetun ympäristön alueeseen (MRKY2015)
  • Laajuustiedot: 2900 kem2
  • Tilaaja: Oulun kaupunki / Oulun tilapalvelut

Maikkulan alakoulun peruskorjaus, jonka yhteydessä tehtiin kiinteistöön tarvittavat rakenne- ja talotekniset korjaukset, sekä parannettiin yhtenäiskoulun toimintaedellytyksiä ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden tarpeisiin.

Vuonna 1989 valmistunut Maikkulan alakoulu edustaa Oulun koulun arkkitehtuurisuuntausta ja sen on alkujaan suunnitellut Oulun Studio Arkkitehdit, arkkitehti Matti Karhula ja projektiarkkitehteinä Reijo Lammasniemi ja Raimo Palokangas. Se kuuluu Maikkulanraitin maakunnallisesti merkittävään rakennetun ympäristön alueeseen (MRKY2015).