LUONNONTIETEEN MUSEO KIEPPI

Korjaussuunnittelu

  • Kokkola 2023
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-1
  • Laajuustiedot: 339 kem2
  • Tilaaja: Kokkolan kaupunki

Palokorjaus vuonna 1832 rakennettuun, tulipalossa vaurioituneeseen hirsirakennukseen. Vuonna 2019 tulipalo ja sammutusvesi aiheuttivat rakennuksen hirsirakenteisessa osassa mittavia vaurioita. Myös pihapiirissä olevan uudisrakennuksen näyttelytilat kärsivät noesta ja savusta. Korjaustyöt hirsirakennukseen tehtiin vanhan rakennuksen alkuperäistä asua mukaillen. Vanhasta rakennuksesta kyettiin säästämään vain julkisivulaudoitus sekä ikkunat. Kesällä 2023 museo avattiin jälleen yleisölle.

Museokorttelin pihapiiri on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kiepin vanha osa on suojeltu asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-1.