LASARETINSAARI

Korjaussuunnittelu, rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 1999–2003, 2018–2023
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-1
  • Laajuustiedot: 12000 kem2
  • Tilaaja: HELI Ry

Vuosina 1999–2003 toteutettu käyttötarkoituksen muutos ja AA-vaativuusluokan korjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu neljään tiilirakenteiseen hotelli-, kokoontumis- ja toimistokäytössä toimivaan rakennukseen. Kaikki rakennukset peruskorjattiin ja tilat suunniteltiin Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen käyttöön. Kilstupa korjattiin näyttely- ja kokoustiloiksi. Sotilassairaala toimisto-, kuntoutus-, tutkimus-, kokous- ja ruokailutiloiksi. Kapula tiimityötiloiksi sekä Asuntola hotelliksi, johon liittyy laajennukseen toteutetut kokoustilat. Aluetta koskeva ympäristösuunnitelma toteutettiin vanhaa kasvillisuutta ja korttelikokonaisuutta täydentäen.

Vuonna 2018 toteutettu ja 2023 täydennetty rakennushistoriaselvitys palvelevat osaselvityksinä alueen asemakaavan muutoksen valmistelussa. Selvitykset on tilattu Oulun Rakennusteho Oy:n sekä Hengitysliitto ry:n toimesta.

Oulun Hupisaarten kaupunginpuistossa sijaitseva Lasaretinsaari on vuosisatojen saatossa nähnyt useita erilaisia vaiheita. Paikalla on toiminut muun muassa kruunun viinanpolttimo, maaherran virkatalo, lääninsairaala ja sotilassairaala. Vanhin alueen säilyneistä rakennuksista on 1828 rakennettu Kilstupa. Sauna- ja leipomorakennuksena toiminutta rakennusta on jatkettu 1850-luvulla. Alun perin viidellekymmenelle potilaalle mitoitettu kivinen sairaalarakennus Lasaretti on valmistunut 1849 ja sitä on laajennettu vuosina 1901 sekä 1966–1969. Punatiilinen Volla valmistui vuonna 1883 suunnittelijoinaan arkkitehdit Axel Hampus Dalström ja Georg Wilenius. Mielisairaiden vastaanottokeskuksesta puolustusvoimien kantahenkilökunnan asuinrakennukseksi muutetun nk. Kapulan siipiosat korotetiin 1922–1923 arkkitehti E.A. Kranckin suunnittelemissa muutostöissä. Samalla rakennettiin hänen suunnittelemansa kolmikerroksinen talousrakennus, joka on tunnettu nimellä Esikunta.

Kohde sai vuonna 2005 Ympäristörakenne -palkinnon.