Kuopion lääninhallitus RHS

Kuopion lääninhallituksen päärakennus valmistui kuvernöörin residenssiksi vuonna 1885. Uusrenessanssi-tyylisen kivirakennuksen suunnittelivat Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdit Constantin Kiseleff ja Ludvig Isak Lindqvist. Rakennukselle varattiin kaupungin kaunein tontti Kuopionlahden rannalta, jossa se liittyi Piispanpuiston historialliseen kokonaisuuteen. Residenssin alakerta toimi Lääninhallituksen virastona ja yläkerta kuvernöörin perheen asuntona. Ensimmäisenä residenssiin muutti kuvernöörin Järnefeltin perhe, joka jätti lähtemättömän jäljen Kuopion kulttuurielämään.

Rakennus on säilynyt ulkoasultaan vuoden 1880-luvun alkuperäisessä asussa. Sisätiloissa on useita kerrostumia, jotka ovat syntyneet pääosin 1900-luvun puolivälin modernisointien yhteydessä. Interiöörien alkuperäisyyttä on palautettu 1970- ja 2000-lukujen peruskorjauksissa.

Kuopion lääninhallituksen päärakennus sivurakennuksineen ja puutarhoineen on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Päärakennus on ainoa kokonaan suojeltu rakennus Kuopiossa. Lääninhallituksen kortteli on myös osa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua rakennettua ympäristöä ja kytkeytyy Suomen suurimpaan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Rakennushistoriaselvitys tehtiin Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta vuonna 2018.