KUOPION LÄÄNINHALLITUS

Rakennushistoriaselvitys

  • Kuopio 2018
  • Rakennuksen suojelumerkintä: S-1, valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö
  • Laajuustiedot: 2424 m2
  • Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Kuopion lääninhallituksen päärakennuksen selvityksessä tutkittiin kohteen rakennushistoriaa ja nykytilaa.

Kaksikerroksinen uusrenessanssityylinen kivirakennus valmistui kuvernöörin residenssiksi vuonna 1885. Sen suunnittelivat Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdit Constantin Kiseleff ja Ludvig Isak Lindqvist. Rakennukselle varattiin kaupungin kaunein tontti Kuopionlahden rannalta, jossa se liittyi Piispanpuistoa ympäröivään historialliseen kokonaisuuteen.

Rakennus on säilynyt ulkoasultaan vuoden 1880-luvun alkuperäisessä asussa. Sisätiloissa on useita kerrostumia, jotka ovat syntyneet pääosin 1900-luvun puolivälin modernisointien yhteydessä. Interiöörien alkuperäisyyttä on sittemmin palautettu 1970- ja 2000-lukujen peruskorjauksissa.

Kuopion lääninhallituksen päärakennus sivurakennuksineen ja puutarhoineen on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Lääninhallituksen kortteli on myös osa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua rakennettua ympäristöä ja kytkeytyy Suomen suurimpaan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Linkki rakennushistoriaselvitykseen.