BYSTRÖMIN TALO

Korjaussuunnittelu, käyttötarkoituksen muutos

  • Oulu 2005–2007
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-1
  • Laajuustiedot: 1229 kem2
  • Tilaaja: Oulun kaupungin Kulttuuritalo Valve

Toimisto- ja kokoontumisrakennuksen käyttötarkoituksen muutos, AA-vaativuusluokan pää- ja arkkitehtisuunnittelu. Peruskorjaustyö käsitti muun muassa rakennuksen julkisivumaalausten ja -rappausten uusimiset, vesikatteiden osittaisia uusimisia, tilajärjestelyjen edellyttämiä rakenteiden purkuja, rakenteiden uudelleen eristämisiä sekä pintarakenteiden uusimisen. Korjaukseen sisältyi myös talotekniikan täydellinen uusiminen sekä rakennuksen varustaminen koneellisella ilmanvaihdolla. Uudisrakennusosina kohteeseen toteutettiin kaksi kuistia, terassi sekä rakennuksen kiviosan vesikaton kattolyhdyt.

Peruskorjauskohde on vuonna 1883 rakennetun rakennusryhmän puu- ja kivirakenteisesta osasta koostuva päärakennus. Rakennuksen hirsirakenteinen puuosa on alun perin palvellut asuinkäytössä, muurattu kiviosa on toiminut sekä asuin- että toimistokäytössä. Hirsirunkoisen, vuonna 1884 valmistuneen talon rakennutti oululainen tervaporvari Otto Ravander äidilleen Henriettalle ja piirustukset laati turkulainen Hugo Neuman. Oulun kaupungin ostettua rakennukset omistukseensa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa niihin sijoitettiin kaupungin sosiaalitoimen tiloja. Nykyään kohde on kaupungin nuorisotoimen käytössä.