Byströmin talo

Käyttötarkoituksen muutos-, AA-vaativuusluokan pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2005-07, Oulu.

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus:
toimisto- ja kokoontumisrakennus. (Oulun kaupungin Kulttuuritalo Valve.)

Rakennuksen kaavamerkintä: suojelumerkintä Sr-1.
Valmistumisvuosi: 1883.

Laajuustiedot: 1229 kem2