ALEKSINKULMA

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2022
  • Rakennuksen suojelumerkintä: sr-20
  • Laajuustiedot: 1422 kem2
  • Tilaaja: Oulun Tilapalvelukeskus

Aleksinkulman rakennushistoriaselvitystyön painopisteitä ovat olleet rakennuksen ominaispiirteet, säilyneisyys sekä liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Tarkasteltavan rakennuksen vaiheet on liitetty rakentamisaikakauden ja paikan historiaan sekä rakennustyypin kehityshis­toriaan.

Jacob Gustav Pentzin rakennutti kohteen vuonna 1884 alun perin asuinrakennuksek­si. Theodor Höijerin suunnittelema puurakennus edustaa tyylil­tään uusrenessanssia ja sen entiset Helge Ranckenin suunnittelemat piharakennukset historismia. Muutosten myötä toinen piharakennus on siirtynyt osaksi vuonna 2007 toteutettua Virastotaloa ja toisen piharakennuksen kivinen osa on liitetty laajennuk­sella osaksi puurakennusta.

Rakennuksella on ollut tunnistettava identiteetti Pentzi­nin kauppakartanona, SOK:n konttorina, Kauppaklubina ja nykyisin Aleksinkulmana. Rakennuksen rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot on tunnistettu sr-20-merkinnällä. Arkeologiselta mielenkiinnoltaan tontti luokitellaan 1-luokkaan ja se kuuluu osaksi valtakunnallisesti merkittävää ”Oulun rantakorttelien julkinen kaupunkitila” -kulttuu­riympäristöä (RKY).