Maikkulan koulujen peruskorjaus loppusuoralle

Oulun kaupunki laajeni itään 1980-luvulla, jolloin rakennettiin muun muassa Maikkulan asuinalue. Alueen julkiset ja kaupalliset palvelut keskitettiin, ja ne muodostavat yhtenäisen punatiilisen kokonaisuuden Maikkulanraitin varrelle.

Maikkulan ala- ja yläkoulu valmistuivat vuosina 1989-1991. Niiden suunnittelijana toimi Oulun Studio Arkkitehdit ja arkkitehtuuri noudatti niin sanottua Oulun koulun suuntausta. Koulujen peruskorjaus aloitettiin vuonna 2020 ja toimistomme on toiminut pääsuunnittelijana molempien rakennusten osalta. 

Korjaussuunnittelussa haettiin ratkaisuja Maikkulan koulun toiminnallisiin kehittämistarpeisiin, joita olivat muun muassa joustavamman, viihtyisämmän ja monikäyttöisemmän opetusympäristön tarve. Suunnitteluryhmän, käyttäjän ja tilaajan välisellä vuorovaikutteisella suunnittelulla löydettiin tilalliset ratkaisut, joilla päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Koulurakennukset yhdistettiin toisiinsa uudella rakennusten väliin toteutettavalla yhdyskäytävällä, joka mahdollistaa useiden yhteistilojen käytön. Tilasuunnittelussa huomioitiin koulun kasvava oppilasmäärä, mikä näkyy myös täysin uudelleen suunnitelluissa koulun välituntipihoissa. Pihojen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä parannettiin Liikkuva koulu -periaatteita noudattaen. Yläkoulun puolelle suunniteltiin sekä päivä- että ilta- ja viikonloppukäyttöäkin palveleva ”Art House” eli taito- ja taideaineiden oppimistilojen kokonaisuus.

Olin innoissani mielenkiintoisen ”Oulun koulun” ilmentymän rakennusten korjaussuunnittelusta. Suunnittelu lähti liikkeelle huolellisella perehtymisellä rakennusten historiaan, alkuperäisen suunnittelutoimiston Oulun Studio Arkkitehtien suunnitelmiin ja ratkaisuihin sekä rakennusten nykytilanteeseen. Rakennetun ympäristön sisäistäminen ja sen arvojen hahmottaminen luo tukevan perustuksen onnistuneelle korjauksen lopputulokselle, arkkitehti Juho Teppo kertoo.

Keski-ikään tulleiden koulurakennusten haasteet ovat tulleet työn aikana konkreettisesti esiin. Nykyiset esteettömyyttä, akustiikkaa ja ilmanvaihtoa koskevat määräykset ovat kehittyneet merkittävästi 35 vuoden aikana. Peruskorjauksessa talotekniikka uudistettiin vastaamaan tämän päivän opetusympäristön vaatimuksia. Myös osa rakennusaikakauden rakennusteknisistä ratkaisuista on vaatinut toimenpiteitä.  Julkisivuissa suurimpana muutoksena oli peltikatteen muuttaminen kermikatteeksi vesikattojen korjauksen yhteydessä.

Koulujen peruskorjauksen pääurakoitsijana toimii Oulun Tilapalvelut -liikelaitos. Alakoulun peruskorjaus valmistui vuonna 2023 ja parhaillaan työn alla oleva yläkoulu voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2024. 

Arkkitehdin paras kiitos tehdystä työstä on nähdä korjattu rakennus täydessä käytössään. Ja toivottavasti niin pitkään kuin suinkin, Juho Teppo summaa projektin loppusuoralla.

Lisää uutisia

132-vuotiaan Porvari- ja Kauppakoulun peruskorjaus Raahessa

Pekurin Pation ravintolamaailma

Uutta inspiroivaa toimitilaa Kauppakortteli Pekuriin

Kauppakortteli Pekurin kehitys- ja korjaussunnittelu