jteppo-sin

As Oy Kirjokulma

luotu . julkaistu ryhmässä Korjaussuunnittelu

Julkisivukorjaus ja parvekkeiden uusiminen, pää-, arkkitehti- ja valaistussuunnittelu 2015-16, Oulu.

Ullakkokerroksen lisärakentaminen, pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2010-11.

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus: asuin-, liike- ja toimistorakennus.

Rakennuksen vanhimman osan suojelukaavamerkintä: Sr-3. Vanhimman osan (45 special) valmistumisvuosi: 1916, alkuperäinen suunnittelija J. W. Lillqvist. Uudemman osan valmistumisvuosi 1957, arkkitehti Uki Heikkinen.

Laajuustiedot: 4265 kem2, rakennustilavuus 16 755 m3.

KOY Pekurinkulma

luotu . julkaistu ryhmässä Korjaussuunnittelu

Julkisivu- ja vesikattokorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2016, Oulu.

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus: liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Rakennuksen kaavamerkintä: suojelumerkintä Sr. Valmistumisvuosi: 1910. Alkuperäinen arkkitehti Valter Thomé.

Laajuustiedot: 4174 kem2, 6140 br-m2, tilavuus 23 740 m3.

Opiskelija-asuntola Domus Botnica

luotu . julkaistu ryhmässä Korjaussuunnittelu

Päärakennuksen peruskorjaus ja uuden asuntolasiiven rakentaminen, AA-vaativuusluokan pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2012-2014, Oulu.

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus: asuin-/asuntolarakennus.

Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja vihitty virallisesti käyttöön 1.2.1959. Oulun ja Pohjois-Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntola. Rakennuttaja toimi Oulun Korkeakouluseura. Toteutuksen mahdollisti varainkeruuhanke "Operaatio Lohkare".

Pohjoissuomalaisille arkkitehdeille suunnatun arkkitehtikilpailun voittajiksi ja suunnittelijoiksi valittiin arkkitehdit Niilo Mattila ja Kalevi Lankinen.

Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) listattuun Oulujoen suistoalueen historialliseen kokonaisuuteen.

Rakennusten laajuustiedot: peruskorjattu asuinrakennus 3573 brm2, uudisrakennus 889 brm2.

Koy Säästöraha

luotu . julkaistu ryhmässä Korjaussuunnittelu

Rakennuksen sisätilojen muutostöiden ja vuoden 1928 julkisivunosan suunnittelu. AA-vaativuusluokan pää- ja arkkitehtisuunnittelu 2012-2014, Oulu.

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus: liikerakennus.

Valmistunut vuosina 1928, 1953 ja 1982. Vanhimman osan rakennuttajana toimi apteekkari Julius O. Hedman.

Vuoden 1928 julkisivu on suojeltu.

Rakennuksen laajuustiedot: 6942 brm2